Kostuum & Karamel : The Magic And Dazzling Costume Company

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellingen online die na 26/10/2023 geplaatst zijn kunnen wij niet meer garanderen dat deze geleverd zijn VOOR Halloween 31 oktober 2023.

!  Wij versturen enkel nog BINNEN BELGië, helaas niet naar Nederland, Frankrijk, Duitsland,... 

0. HULP BIJ EEN BESTELLING OP DE WEBSHOP
Bestelt U de eerste keer online of hebt U een vraag/een twijfel VOOR, TIJDENS of NA uw bestelling/ betaling.  Aarzel dan niet, WIJ HELPEN U GRAAG!  Neem contact met ons op via telefoon (015/20.80.28) of via mail (kostuumenkaramel@gmail.com) .  Natuurlijk kan U ook steeds terecht in onze winkel, KOSTUUM&karamel, Berthoudersplein 31, 2800 Mechelen.  Alle dagen open van 11 tot 18 uur, behalve ZONDAG, MAANDAG en DINSDAG (in vakantieperiodes zie vakantieregeling bij CONTACT op onze website)  Op zondag, maandag en dinsdag worden bestellingen NIET verwerkt.

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
 Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via onze website www.kostuumenkaramel.be 

Deze website is eigendom van VOF JEROVAL, KOSTUUM&karamel, Berthoudersplein 31, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer : BE0875.426.780 en treedt op als
VERKOPER van de producten.

Door een bestelling te plaatsen op www.kostuumenkaramel.be  aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE
Om Producten te kunnen bestellen op www.kostuumenkaramel.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
U bent ten minste 18 jaar oud;
Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;
Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

Bestellingen op de website www.kostuumenkaramel.be doorlopen onderstaand proces:
U kiest de Producten;
U rekent af en voert al uw gegevens in;
Bij afrekenen kan u kiezen voor alle debetkaarten, BANCONTACT (maestro), visa, mastercard, of PAYPAL(zie punt 7);
Bij afrekenen kan u kiezen levering aan huis (5,5 € in belgie);
Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt (binnen de 24 uur);
Wij verzenden de Producten;
U ontvangt de Producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING
Bestellingen geplaatst via www.kostuumenkaramel.be  zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden slechts bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.
Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.
Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:
Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.kostuumenkaramel.be of er op de website www.kostuumenkaramel.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;
Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.
Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten ALTIJD terugstorten.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN
De prijzen vermeld op www.kostuumenkaramel.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.kostuumenkaramel.be .
Niettegenstaande wij www.kostuumenkaramel.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.kostuumenkaramel.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.
Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.
De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje.

België   5,5 €        1 - 4 werkdagen  (Hou er rekening mee dat op zondag, maandag en dinsdag geen verzendingen worden gedaan, omdat onze winkel dan gesloten is)
Wij versturen ENKEL binnen België, niet naar Nederland, Frankrijk,...  In het verleden liep het hier steeds mis qua bezorgingstijd e.d., met alle discussies en ongemakken vandien, zowel voor ons, als de klant.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN
De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.kostuumenkaramel.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. Toch merken wij op dat wij een stock hebben van 90 % van de geadverteerde artikelen. U kan bij de produkten de stock zien die in onze winkel aanwezig is. Dit laatste geld niet voor uitzonderlijke aantallen.

Producten die voor langere tijd (en waarvan we dit weten) UIT STOCK zijn hebben deze vermelding op de website.

LEVERTERMIJN INDIEN PRODUCT IN STOCK
Indien uw product in stock is sturen wij u direct (binnen 24 uur) een mail met de bevestiging van uw aankoop en verzenden wij uw product direct (binnen 24 uur).  In normale omstandigheden moet uw product aankomen binnen de 3 tot 4 werkdagen.  Wij verzenden niet op zaterdag, zondag en maandag (winkel gesloten).  Hou hier rekening mee bij het tellen van de 3 tot 4 werkdagen.  De enige uitzondering hierop zijn de vakantieperiodes van onze winkel (steeds vermeld bij CONTACT) , dan worden er geen verzendingen gedaan.

LEVERTERMIJN INDIEN PRODUCT UIT STOCK
Indien uw product uit stock is, proberen wij onmiddelijk na te gaan hoe snel wij uw product terug kunnen bestellen (dit kan gaan van 2 werkdagen tot....)  Wij brengen u direct (binnen 24 uur) op de hoogte en overleggen met u de oplossing.  In dit geval kan u altijd beslissen om van de koop af te zien en storten wij zonder aarzelen uw geld terug!

De Verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.
We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de streefdatum te leveren.
U moet binnen een redelijke tijd (24 uur)  na de levering controleren of u de Producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de Producten of van enige tekorten.
In het geval u de levering of ontvangst van Producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de Producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de Producten aan ons geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van Producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

STATUS VAN BESTELLING
U krijgt steeds een bevestigingsmail binnen de 24 uur na bestelling.  Hierin informeren wij u over stockvooraad en verzending.  Vanaf het moment van verzending krijgt u een traceernummer zodat u uw verzending kan opvolgen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP KOSTUUMENKARAMEL.BE
De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten. KOSTUUM&karamel heeft de rechten op alle afbeeldingen.

7.  BETALING
Al onze betalingen worden verwerkt via MOLLI = met BANCONTACT/VISA/ MC / MAESTRO...

Op onze website kan u betalen met alle debet- (zie maestro, BANCONTACT) en creditkaarten (visa, masterkaart)  Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met MOLLI. MOLLI is een professionele speler in de wereld van beveiligde online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiele betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van www.kostuumenkaramel.be  vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

8. RETOURZENDINGEN
Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@kostuumenkaramel.be of per post : VOF JEROVAL, BERTHOUDERSPLEIN 31, 2800 Mechelen) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
U heeft eveneens het recht om door u op de website www.kostuumenkaramel.be gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de Producten zorgvuldig in.
Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons zijn ontvangen.
Als u Producten retourneert die u 1) niet mag terugsturen, die zich 2) niet in de oorspronkelijke staat bevinden, die 3) niet goed zijn verpakt, waarvan 4) Producten ontbreken, waarvoor u 5) niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan u 6) niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die Producten, behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

9. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN
We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld.
Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

11. PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via www.kostuumenkaramel.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, meer bepaald om functionele redenen zoals de versturing van de bestelde goederen. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT om aan persoonlijke marketing (eventueel wel indien u hiervoor expleciete toestemming geeft op andere delen van de website of in onze winkel) te doen of delen deze info NOOIT met derden. Persoonlijke gegevens door u verstrekt kan u ten allen tijde inkijken door een brief te richten aan de Verkoper of op simpele vraag.  Ook vraag tot schrapping kan op dezelfde manier.

12. SPLITSBAARHEID
Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

13. CONTACTGEGEVENS
Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.kostuumenkaramel.be , kunt u per e-mail (kostuumenkaramel@gmail.com) of telefoon (+32 15 20 80 28) contact opnemen met onze winkel van dinsdag tot en met vrijdag, liefst tussen 11.00 en 12.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd.

15. VERZAKINGSRECHT
De consument heeft het recht aan www.kostuumenkaramel.be mee te delen, telefonisch, per mail of per brief, dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

16. HULP BIJ EEN BESTELLING
Besteld U de eerste keer online of hebt U een vraag/een twijfel VOOR, TIJDENS of NA uw bestelling/ betaling.  Aarzel dan niet, WIJ HELPEN U GRAAG!  Neem contact met ons op via telefoon (015/20.80.28) of via mail (kostuumenkaramel@gmail.com) .  Natuurlijk kan U ook steeds terecht in onze winkel, KOSTUUM&karamel, Berthoudersplein 31, 2800 Mechelen.  Alle dagen open van 11 tot 18 uur, behalve ZONDAG,  MAANDAG en DINSDAG (in vakantieperiodes zie vakantieregeling bij CONTACT op onze website)