Kostuum & Karamel : The Magic And Dazzling Costume Company

Verhuurreglement

1. Huren zonder geldig identiteitsbewijs is niet mogelijk.

2. De huurprijs geldt voor een termijn van 5 DAGEN (of tot de eerstvolgende dag dat wij open zijn)

UITZONDERING hierop zijn seizoenskostuums zoals Sint en Piet, Paashaas, Kerstman en Halloween: deze zijn strikt PER DAG te huur,

3. De huurprijs dient in de winkel betaald te worden BIJ AFHALEN, CONTANT of met BANCONTACT.

4. Bij reservatie vragen wij steeds een voorschot (meestal de helft van de huurprijs per kostuum).

5. De huurprijs is inclusief reinigingskosten en btw.

6. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren.

7. De huurder is gedurende de gehele huurtermijn, dwz. tot het moment van terugkomst van het gehuurde kostuum volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

8. Onze kleding dient met zorg en respect behandeld te worden en te worden teruggebracht zoals het ontvangen.

9. Bij laattijdige teruggave zal er steeds een supplement aangerekend worden.

10. Schade wordt steeds van geval tot geval bekeken en er zal een supplement aangerekend worden in verhouding van de ernst van de schade en de waarde van het kostuum.

11. Voor ontbrekende onderdelen wordt minimum 10 euro aangerekend.

12. Bij verlies wordt de nieuwwaarde van het kostuum aangerekend

13.  Wij behouden ons het recht om ten allen tijde, voor elk kostuum of onderdeel van een kostuum een WAARBORG te vragen (Dit is niet steeds vermeld op onze website).  

14.  Wij versturen GEEN kostuums PER POST, niet in België, niet naar het buitenland.  Klant is zelf verantwoordelijk voor afhalen en terugbrengen van alle kostuums.

15. Hetzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het burgerlijk wetboek en andere regels t. a. v. de huurovereenkomst is geregeld.

16. De Rechtbank van Mechelen is bevoegd.

17.  IVM ZIEKTE:  Bij reservering betaald u een voorschot, moest omwille van ziekte, quarantaine e.d. u uw kostuums niet kunnen ophalen GEVEN WIJ GEEN GELD TERUG, wel een waardebon ter waarde van uw voorschot, geldig voor 1 jaar.  Ook wanneer uw feest van datum verschuift, hanteren wij deze regel:  u kan dan een waardebon krijgen ter waarde van uw voorschot die u dan op latere datum terug kan gebruiken.

18. IVM ZIEKTE:  Hebt u uw kostuums afgehaald en kan u dan omwille van Ziekte niet naar het feest, dan geven wij GEEN geld terug en geven wij ook GEEN waardebon.  Onze simpele regel is; een kostuum afgehaald = VERHUURD

 

IN VERBAND MET RESERVATIES:

1. Reservaties via telefoon/per mail zijn NOOIT bindend.  

2. Een reservatie ligt voor ons pas vast na de betaling van een VOORSCHOT.  Indien u na reservatie uw bestelling annuleert krijgt u de waarde van het voorschot terug in een WAARDEBON, wij geven nooit geld terug.

3. Reserveren kan vanaf maximaal 8 WEKEN op voorhand.  Weet dat de meeste mensen pas reserveren vanaf 3 a 4 weken op voorhand, deze periode maakt het voor ons ideaal qua werkbaarheid.

4. Wij staan u graag telefonisch/per mail te woord met info betreffende een kostuum maar wij hanteren de filosofie, wie eerst in onze winkel is, heeft voorrang op vrije kostuums.  Reserveren via telefoon doen wij echter NIET omdat de ervaring ons leert dat onze maten niet te vergelijken zijn met de gewone confectie, met als gevolg dat er dan vaak verkeerde maten worden weggehangen en geblokeerd zijn voor mensen die wel tot in onze winkel komen.  

 

IN VERBAND MET PRIVACY:

A 1.  Zowel bij RESERVERING als bij VERHURING lezen wij de gegevens van uw paspoort in (Dit bevat uw NAAM, VOORNAAM, ADRES, RIJKSREGISTERNUMMER, GEBOORTEDATUM)  Tevens vragen wij ook uw telefoonnummer en een handtekening.

A 2.  Ons enige doel van het opvragen van deze gegevens is te weten WAAR en bij WIE onze kostuums zich bevinden.

A 3. Deze gegevens worden enkel bijgehouden GEDURENDE de verhuurperiode en daarna direct VERNIETIGT

A 4. Deze gegevens worden NOOIT aan een DERDE PARTIJ overgemaakt.

A 5. Deze gegevens gebruiken wij zelf NOOIT voor commerciele doeleinden.

A 6.  Deze gegevens worden enkel bijgehouden op een ANALOGE LIJST, niet toegankelijk voor derden.

A 7.  Elke klant heeft het recht op inzage van zijn gegevens als ook het recht tot schrapping (let wel, dit laatste punt tijdens de verhuring schrapt ook meteen de huurovereenkomst)

B 1.  Bij RESERVERING of VERHURING vragen wij u vrijblijvend naar uw email-adres, indien u dit geeft:

B 2.  Gebruiken wij dit enkel met als doel het versturen van onze EIGEN nieuwsbrieven per mail.

B 3.  Deze gegevens worden bewaard vanop het moment de klant deze gegevens meedeelt tot het moment de klant zou vragen zijn gegevens te schrappen en dit op simpele vraag (telkens mogelijk in een link bij ELKE nieuwsbrief)

B 4.  Deze gegevens worden NOOIT aan een DERDE PARTIJ overgemaakt.

B 5.  Deze gegevens worden bijgehouden op onze eigen BEVEILIGDE SERVERS.

B 6.  Elke klant heeft het recht op inzage van zijn gegevens als ook het recht tot schrapping

C 1.  Bij AANKOOP van een product via onze website vragen wij naar uw NAAM, VOORNAAM, ADRES, GEBOORTEDATUM, EMAIL en TELEFOONNUMMER.

C 2.  Ons enige doel van het opvragen van deze gegevens is een correcte verwerking en versturing van de bestelde goederen

C 3. Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode van versturing en daarna nog een redelijke periode (oa om betwisting , retournering ed te kunnen behandelen)  Na 3 maanden worden deze gegevens automatisch gewist.

C 4  Deze gegevens worden NOOIT aan een derde partij overgemaakt.

C 5  Deze gegevens worden NOOIT gebruikt voor commerciele doeleinden.

C 6  Deze gegevens worden opgeslagen  op de beveiligde servers van onze IT'ers.

C 7  Elke klant heeft het recht op inzage van zijn gegevens als ook het recht tot schrapping